sprawy-cywilne
 • sprawy o zapłatę
 • sprawy o odszkodowanie
 • sprawy o zwrot opłat likwidacyjnych związanych z umowami ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi
 • sprawy o naruszenie posiadania
 • sprawy o wydanie rzeczy
 • sprawy o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy
 • sprawy o ustalenie sposobu korzystania z nieruchomości
 • sprawy o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli
 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku prawnego
 • sprawy o zniesienie współwłasności
 • sprawy o zasiedzenie nieruchomości
 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
 • sprawy o dział spadku
 • sprawy o zachowek
 • windykacja należności
 • opracowywanie projektów umów / analizę umów