prawo-gospodarcze
  • pomoc osobom chcących założyć działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej
  • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego
  • obsługa podmiotów poprzez m.in. wytaczanie powództw, analizę umów, rejestracja zmian w KRS