sprawy-karne

Prawo karne to jedna z najbardziej zawiłych dziedzin prawa. Sprawy z tego zakresu wymagają wyczucia i zrozumienia, które pozwoli naszym pracownikom poznać zdarzenie, zbadań przyczyny i motywacje, a także ustalić strategię działania podczas rozpraw sądowych i postępowania przygotowawczego. Dowody, pisma, rozprawy - w tym wszystkim pomoże Państwu nasz adwokat. Kancelaria Auxilium - Częstochowa to prawnicy którzy poprowadzą sprawy i zadbają o Państwa interesy przed wymiarem sprawiedliwości.

Zapewnienie zastępstwa procesowego, konsultacji i porad prawnych w trakcie postępowania przygotowawczego i sądowego na każdym etapie procesu poprzez doradztwo oraz sporządzanie pism procesowych, apelacji, zażaleń, wniosków w sprawach wykonawczych takich jak w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie lub przerwę w wykonaniu orzeczonej kary, zatracie skazania i ułaskawienie, udzielenie zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, sporządzenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, prywatnego aktu oskarżenia.