sprawy-rodzinne
  • sprawy o rozwód
  • sprawy o separację
  • sprawy o ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie i przywrócenie władzy rodzicielskiej
  • sprawy dotyczące uregulowania kontaktów z dziećmi,
  • sprawy związane z ustaleniem bądź zaprzeczeniem ojcostwa i macierzyństwa,
  • sprawy o alimenty, w tym o ustalenie, podwyższenie i obniżenie alimentów – alimenty na dzieci, a także na małżonka, który znalazł się po rozwodzie w niedostatku, czy też jego sytuacja majątkowa uległa pogorszeniu